Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi

 SAĞLIK RAPORU VERİLMESİ 

Merkezimizde; istirahat raporu, iş göremezlik raporu, evlilik raporu, ehliyet raporu, yivsiz silah raporu, akli meleke raporu ve durum bildirir tek hekim raporları verilmektedir.