Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi

LABORATUAR TETKİKLERİ

Aile doktorunuz, gerekli durumlarda kan şekeri, kolesterol, idrar tetkiki, gaitada parazit ve parazit yumurtası, gaitada eritrosit ve lökosit, hematokrit, kan grubu tayini, gebelik testi ve EKG tetkiklerini yapabilir. Bu tetkiklerin hepsini veya bunun dışında gerekli gördüğü diğer tetkiklerini yaptırabilir.
Aile hekiminiz, tanı ve takip için gerekli görülen basit görüntüleme ve laboratuvar tetkiklerini mümkünse kendi çalıştığı birimde yapabilir.
Diğer laboratuvar hizmetleri ilçe sağlık grup başkanlığı bünyesinde sürdürülür veya il sağlık müdürlüğünün uygun gördüğü sağlık kuruluşunun laboratuvarında yaptırılır.