Çukurçayır Aile Sağlığı Merkezi

DÜNYA CÜZZAM GÜNÜ (27 OCAK)

  Dünya Cüzzam Günü” münasebetiyle İl Sağlık Müdür Vekili Opr. Dr. Cengiz YORULMAZ bir yazı kaleme aldı: Halk    
  arasında Cüzzam adıyla da bilinen Lepra veya Hansen hastalığı, Mycobacterium leprae tarafından oluşturulan, başta deri
  ve sinir sistemi olmak üzere, tüm organ ve sistemleri etkileyebilen, bulaşıcı bir enfeksiyon hastalığıdır. Tarih boyunca bu
  hastalığı taşıyan kişiler toplum dışına itilmiştir. Günümüzde ise dünyanın geri kalmış ülkelerinde, açlık, yoksulluk, yaşam
  ve temizlik koşullarının kötülüğü, sağlık hizmetlerinden yeterince yararlanamama, iyi beslenememe, aşırı üreme, iç savaşlar
  ve sürekli göçler gibi nedenlerle cüzzam (Lepra) hastalığı tamamen yok olmuş değildir. Cüzzam Türleri; Cüzzam hastalığı,
  vücudun direncine bağlı olarak birbirinden ayrılan iki ana tip ve iki ara tip olarak sınıflandırılır. Ana tipler Lepramatöz ve
  Tüberküloit tip, ara tipler ise Borderlein ve İndetermine tip cüzzamlardır. Lepramatöz Tip Cüzzam Cüzzamın en kötü
  tipidir. Vücut direnci tamamen hasarlıdır. Hastalık etkeni basiller çok sayıda ve etkindirler. Küçük, çok sayıda ve gövdede
  simetrik olarak yayılmış, sınırları keskin olmayan, parlak bakır kırmızısı renginde lekeler söz konusudur. Bu lekelerin olduğu
  deri bölgeleri zamanla duyu kayıplarına uğrarlar. Yüz, ense, memebaşı ve üreme organlarında yerleşen, leprom adı verilen 
  sert şişlikler belirir. Yüzde, yerleştiklerinde arslan yüzü denilen yüz görünümünü ortaya çıkarırlar. Lepromlar ayrıca semer
  burun denilen burun çöküntüsüne, damak delinmesine, göz kapaklarının düşmesine, ses kısıklığına, parmakların
  kendiliğinden kopmasına da yol açarlar. Lepromlar iyileşecek olurlarsa mutlaka yerlerinde iz bırakırlar. Bu tip cüzzamda
  sinirler görece daha az etkilenirler. Fakat iç organlardaki rahatsızlıklar daha sık görülür. Karaciğer tahrip olabilir, testisler
  etkilenerek kısırlık ortaya çıkabilir, kemikler etkilenerek derin kemik tahribatları gelişebilir, göz etkilenerek körlük ortaya
  çıkabilir.  Tüberküloit Tip Cüzzam Bu tür cüzzam çoğunlukla çevresel sinir sistemini etkiler. Yüz felci meydana gelebilir. El
  kaslarına gelen bazı sinirlerin felci sonucu pençe el görünümü ortaya çıkar. Duyu sinirlerinin felci sonucu ısı temas ve ağrı
  hislerinin ortadan kalkması söz konusudur. Terbezleri de çalışamadığından deride kuruluk giderek artar ve deri dökülmeye
  başlar. Bu sinirlerle ilgili belirtilerden başka deride dağınık olarak birkaç tane küçük leke bulunabilir   Borderlein Tipi
  Cüzzam Lepramatöz ve Tüberküloit tipler arasında bir tiptir. Gelişim olarak iki tipten birisine daha yakın olur. Hangi tipe
  doğru gidiyorsa o tipin özellikleri daha belirgin olmaktadır. İndetermine Tip Cüzzam Genellikle bir tek leke şeklinde
  kendisini gösterir. His bozukluğu da gösteren bu leke etrafa doğru yayılabilir veya ortası iyileşebilir. Cüzzam Hastalığının
  Belirtileri Nelerdir? -Vücutta, zamansız oluşan kepeksiz ve yuvarlak olmayan lekelerin belirmesi ve zaman zaman kaşıntı
  yapması -Sık sık tekrarlayan burun kanamaları ve burun tıkanıklıkları -Kol ve bacak sinirlerinde ağrıların başlaması ve el
  parmaklarının (4. ve 5.) içe doğru bükülme, eğilme göstermesi -Alt göz kapaklarının hareketsiz duruma geçmesi ve
  kapanmaması durumu -Dizlerde ve dirseklerde yara izleri -Yüz bölgesinde oluşan ödem Hastalığın Tedavisi İlk teşhis çok
  önemlidir ve doğru teşhis sonrası tedavi mümkündür. Teşhis gecikmiş ve hiç tedavi görmemiş hastalarda 10-20 sene
  sonrası sakatlıklar ve vücutta dökülmeler baş göstermeye başlar. Tedavi süreci önemlidir ve en az 3 ilaç şeklinde kombine bir tedaviye başvurulur. Kısa zamanda hastalık sorunsuz şekilde tedavi edilebilir.  Lepralı hastalar bizim toplumumuzun insanlarıdır. Onlarla ilişkiyi kesmek onları toplum dışına itmek yerine, ihtiyaçları olan anlayışı, yakınlığı, destek ve sevgiyi göstermek önde gelen vatandaşlık görevidir. Lepra hastalığına karşı toplum tarafından oluşmuş yanlış inançların önlenmesi ve erken teşhis edilmesini sağlamak amacıyla her yıl Ocak ayının son pazar günü Dünya Cüzzam Günü ve Ocak ayının son haftası Dünya Cüzzam Haftası olarak kabul edilmiştir.          

İl Sağlık Müdürü V.
Opr. Dr. Cengiz YORULMAZ    
http://www.adiyamansaglik.gov.tr/TR,48266/dunya-cuzzam-gunu.htm